Έπειτα από την αναβάθμιση του Android σε 6.0+ (και ιδιαίτερα με το Android 6.0.1 Marshmallow), κάποια προγράμματα εμφανίζουν το μήνυμα "Εντοπίστηκε επικάλυψη οθόνης" και ζητάει την απενεργοποίηση της επικάλυψης οθόνης από τις Ρυθμίσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Μερικές λύσεις είναι:

  • Να απενεργοποιήσετε την επικάλυψη οθόνης όλων των προγραμμάτων (αν πατήσετε το "Άνοιγμα Ρυθμίσεων" από το μήνυμα, θα σας μεταφέρει στο μενού επιλογών).
  • Απενεργοποιήστε τα όλα.
  • Να απενεργοποιήστε το Side Key Panel στα Note.
  • Να απεγκαταστήστε τα προγράμματα τύπου Clean Master,Trash Cleaner, DU Speed Booster/Cache Cleaner κλπ. Αυτά προκαλούν προβλήματα σε πολλές συσκευές.

Το πρώτο προκαλούσε το πρόβλημα στην δική μου συσκευή.